GDP bình quân đầu người của TP Hồ Chí Minh đạt 5.131 USD

Kinh tế | 05:51 Chủ Nhật ngày 23/11/2014
Sáng 22-11, Hội nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 khóa IX đã khai mạc.

Theo chương trình, hội nghị sẽ nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 2015; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho biết, kinh tế thành phố năm 2014 tăng trưởng khá; tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2014 ước đạt 9,5% (cùng kỳ tăng 9,3%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng; GDP bình quân đầu người đạt 5.131 USD (tăng 13,52% so với năm 2013)...

Hội nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 khóa IX diễn ra trong hai ngày 22 và 23-11.
HNM
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo