Một chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã không quản lý quá ba phòng giao dịch

Kinh tế | 15:53 Thứ Năm ngày 05/04/2018
(HNMO) - Đây là một trong những nội dung Thông tư 09 quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã (HTX) vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Ảnh minh họa từ internet.

Thông tư này quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể, thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng HTX, phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động điểm giới thiệu dịch vụ của quỹ tín dụng nhân dân.

Theo quy định tại Thông tư, kể từ ngày 15-6-2018, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của phòng giao dịch của Ngân hàng HTX đối với một khách hàng không phải là quỹ tín dụng nhân dân thành viên không được vượt quá 1 tỷ đồng sau khi đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điều hòa vốn của quỹ tín dụng nhân dân.

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân đối với một khách hàng đảm bảo tuân thủ theo quy định về giới hạn cấp tín dụng tại Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định pháp luật có liên quan và không được vượt quá 100 triệu đồng.

Về địa bàn hoạt động, đối với Ngân hàng HTX, chi nhánh của ngân hàng HTX hoạt động trong phạm vi một hoặc một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định cụ thể trong văn bản chấp thuận thành lập chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước; Phòng giao dịch của Ngân hàng HTX hoạt động trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên địa bàn hoạt động của chi nhánh quản lý. Phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

Về số lượng chi nhánh, phòng giao dịch, đối với Ngân hàng HTX, trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng HTX được thành lập 1 chi nhánh. Ngân hàng HTX được thành lập mới không quá 5 chi nhánh 1 năm. Một chi nhánh không quản lý quá 3 phòng giao dịch. Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập 1 phòng giao dịch trên địa bàn một xã, phường, thị trấn.

Thông tư nêu rõ, căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng và định hướng phát triển ngành ngân hàng trong từng thời kỳ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài; chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh; bắt buộc chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng HTX theo quy định tại Thông tư.

Thống đốc ủy quyền cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng chấp thuận hoặc không chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng hợp tác xã trên địa bàn (bao gồm cả trường hợp thay đổi địa điểm trước khi khai trương hoạt động); chấp thuận hoặc không chấp thuận chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch ngân hàng HTX trên địa bàn (trong trường hợp tự nguyện chấm dứt hoạt động); chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị thành lập, thay đổi địa điểm đặt trụ sở, chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; đình chỉ việc khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã, phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn trong trường hợp chưa đáp ứng đủ yêu cầu khai trương hoạt động…
Hương Thủy
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo