Giám sát việc giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018

Kinh tế | 06:26 Chủ Nhật ngày 22/04/2018
(HNM) - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-KTNS về giám sát công tác giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã.

Nội dung giám sát tập trung vào thời gian giao kế hoạch của các đơn vị; số lượng, chất lượng các chỉ tiêu kế hoạch giao; sự phù hợp và tính khả thi đối với các chỉ tiêu cấp quận, huyện, thị xã giao thêm (ngoài chỉ tiêu thành phố giao); công tác phân giao dự toán chi ngân sách cấp thành phố và cấp huyện...

Thông qua giám sát, đánh giá tình hình, Đoàn giám sát phát hiện những bất cập, đề xuất, kiến nghị giải pháp bảo đảm tuân thủ các quy định của trung ương và thành phố trong công tác này.
Tuấn Việt
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo