Ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kinh tế | 07:13 Thứ Sáu ngày 24/08/2018
(HNM) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 7-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, nhiệm vụ chung là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; trong đó ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Kế hoạch cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương.
 
Nguyễn Lê
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo