Tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, công chức

Tư vấn | 07:00 Thứ Hai ngày 19/09/2016
(HNM) - Có phải tất cả cán bộ hưu trí đều được tăng lương hưu 8% hay chỉ có một số đối tượng nhất định. Những trường hợp nào thì được điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp?
Ngô Thu Hương (Quận Tây Hồ)

Trả lời:
Điều 2 Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH quy định điều chỉnh mức hưởng đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 1-1-2015 đến trước ngày 1-5-2016.

1. Tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 và Nghị định số 09/1998/
NĐ-CP ngày 23-1-1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể: Mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng mới = Mức lương hưu, trợ cấp... hiện hưởng x 1,08.

2. Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.
Ví dụ 1: Ông A, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2015
với mức lương hưu tại thời
điểm tháng 1-2015 là 5.200.000 đồng/tháng.
Mức lương hưu mới của ông A sau khi điều chỉnh là:
5.200.000 đồng/tháng x 1,08 = 5.616.000 đồng/tháng.
Thời điểm hưởng mức lương mới nêu trên của ông A được tính từ tháng 1-2015.
Ví dụ 2: Bà B, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1-3-2016
với mức lương hưu tại thời
điểm tháng 3-2016 là 4.800.000 đồng/tháng.
Mức lương hưu mới của bà B sau khi điều chỉnh là:
4.800.000 đồng/tháng x 1,08 = 5.184.000 đồng/tháng.
Thời điểm hưởng mức lương mới nêu trên của bà B được tính từ tháng 3-2016.
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo