Góc nhìn pháp luật

Cần cơ chế hỗ trợ thực chất

Tư vấn | 06:30 Thứ Sáu ngày 02/12/2016
(HNM) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Vì thế, trong dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV đã tính đến việc tạo cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp này phát triển.

Hàng loạt chế tài được đề xuất nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, việc hỗ trợ tiếp cận với nguồn vốn tín dụng và các quỹ cũng đã được nghiên cứu, xây dựng. Đặc biệt, Điều 38, dự thảo Luật quy định, các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ, hỗ trợ cho DNNVV được hưởng ưu đãi theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan; được tôn vinh, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Không thể phủ nhận đây là một nội dung mới so với quy định hiện hành, thể hiện tư duy hành động của các nhà hoạch định chính sách đối với nhóm doanh nghiệp từ trước đến nay chưa nhận được nhiều ưu đãi như nhóm doanh nghiệp nhà nước. Song, trong giai đoạn 2016-2020, báo cáo của các cơ quan chức năng cho thấy, rất khó khăn để bố trí đủ nguồn lực thực hiện. Ngân sách địa phương cũng chỉ còn để chi thường xuyên. Thậm chí, địa phương hưởng bổ sung từ cân đối ngân sách trung ương cũng phải rà soát để cắt giảm các chính sách ưu đãi đã ban hành. Nói cách khác, việc hỗ trợ gián tiếp từ ngân sách chưa nhìn thấy điểm sáng, trong khi đó, quy định về huy động vốn cho DNNVV còn chung chung, không rõ khuyến khích như thế nào. Dự thảo luật cũng chưa nêu chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện từng chính sách hỗ trợ về nâng cao năng lực công nghệ (Điều 13), hỗ trợ xúc tiến thị trường (Điều 14), thông tin và tư vấn (Điều 16), phát triển nguồn nhân lực (Điều 17). Như vậy, nếu được thông qua, Luật khó có khả năng đi vào cuộc sống.

Để thực sự hỗ trợ DNNVV, cần bắt đầu từ việc khoanh vùng, hướng vào một số nội dung quan trọng cần hỗ trợ đối với loại hình doanh nghiệp này. Ban soạn thảo cũng cần cân nhắc việc xây dựng quy định các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn phải có trách nhiệm thực hiện kết nối với các DNNVV trong chuỗi phân phối sản phẩm, tạo tiền đề thúc đẩy DNNVV dựa vào đó, lớn lên.
Bách Sen
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo