Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không cần hợp đồng mua bán

Tư vấn | 06:54 Thứ Năm ngày 23/03/2017
Tôi mua một mảnh đất của người quen nên tin tưởng không làm hợp đồng mua bán. Nay tôi muốn làm “sổ đỏ” tên tôi thì có cần ký kết lại hợp đồng mua bán?
Đoàn Thế Nam (quận Long Biên)

Trả lời:

Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như sau:

"1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:
a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;
b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của nghị định này;
c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014".

Bạn nên căn cứ thời gian mua bán chuyển nhượng nhà đất của gia đình để xác định rõ có phải nộp hợp đồng, văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không.

 
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo