Hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tư vấn | 07:07 Thứ Năm ngày 24/08/2017
Đề nghị Tòa soạn cho biết, những hành vi mà doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị cấm thực hiện?
Bùi Quang Dự (quận Thanh Xuân)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 5, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14-5-2014 của Chính phủ quy định về những hành vi mà doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị cấm thực hiện như sau:
a,b - Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền nhất định, hay mua một số lượng hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.
c - Yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải trả thêm một khoản tiền dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền duy trì, phát triển hoặc mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp của mình.
d - Hạn chế một cách bất hợp lý quyền phát triển mạng lưới của người tham gia bán hàng đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào.
e - Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.
f - Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng.
g - Yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải tuyển dụng mới hoặc gia hạn hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với một số lượng nhất định người tham gia bán hàng đa cấp để được quyền hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích kinh tế khác.
h - Yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp tham gia hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo cơ bản gồm: (i) Pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; (ii) Thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp; (iii) Thông tin về doanh nghiệp, Quy tắc hoạt động và Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; (iv) Các kỹ năng cơ bản để thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp phải trả tiền hoặc phí dưới bất kỳ hình thức nào, trừ chi phí hợp lý để mua tài liệu đào tạo.
i - Ép buộc người tham gia bán hàng đa cấp phải tham gia các hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo cơ bản nêu tại Điểm h.
j - Yêu cầu người tham gia hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo cơ bản tại Điểm h phải trả tiền hoặc phí cao hơn mức chi phí hợp lý để thực hiện hoạt động đó.
k - Thu phí cấp, đổi thẻ thành viên dưới bất kỳ hình thức nào.
l - Không cam kết cho người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa và nhận lại khoản tiền đã chuyển cho doanh nghiệp.
m - Cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa.
n - Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp...
o - Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp.
p - Kinh doanh theo mô hình kim tự tháp.
q - Mua bán hoặc chuyển giao mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp khác trừ trường hợp mua lại, hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp.
r - Yêu cầu, xúi giục người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện hành vi bị cấm.
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo