Khiếu nại kết luận thanh tra phải tuân thủ pháp luật

Tư vấn | 07:33 Thứ Bảy ngày 04/11/2017
Sau khi Thanh tra thành phố công bố dự thảo kết luận thanh tra vào ngày 7-7-2017, Thanh tra thành phố đã nhận được đơn của một số công dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đề ngày 8-7-2017, phản ánh một số nội dung liên quan đến kết luận thanh tra và buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra. Thanh tra thành phố cho biết, đã nghiên cứu nội dung đơn và trả lời đầy đủ các nội dung trong đơn. Xin hỏi quá trình khiếu nại kết luận thanh tra có thể tiến hành theo các nguyên tắc nào?
Nguyễn Đức Dân (huyện Mỹ Đức)

Luật sư Nguyễn Hồng Thái (Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp), trả lời:


Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010, phải quy định rõ giá trị pháp lý của từng loại kết luận thanh tra (thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành) để làm cơ sở cho việc quy định quyền khiếu nại đối với kết luận thanh tra. Đối với kết luận thanh tra của hoạt động thanh tra hành chính thì quy định đây là một dạng văn bản quản lý nhà nước, nội dung của kết luận nhằm đánh giá, nhận xét việc chấp hành chính sách, pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức. Kết luận thanh tra hành chính phải qua khâu tổ chức thực hiện của các chủ thể có thẩm quyền mới trực tiếp làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Vì vậy, kết luận thanh tra hành chính không phải là đối tượng của khiếu nại hành chính.

Đơn kiến nghị của người dân Đồng Tâm phải thể hiện rõ kiến nghị về vấn đề gì. Theo quy định pháp luật về thanh tra thì hiện nay người dân sẽ khiếu nại đối tượng thanh tra khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng thanh tra thì người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Căn cứ Điều 73 Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra quy định về giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra:

“1. Khiếu nại của đối tượng thanh tra đối với quyết định xử lý, hành vi của Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng thanh tra thì người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

2. Khiếu nại của đối tượng thanh tra đối với kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra khi có căn cứ cho rằng kết luận, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thì thủ trưởng cơ quan thanh tra, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã có kết luận hoặc quyết định xử lý có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

3. Trong trường hợp thủ trưởng cơ quan quản lý, thủ trưởng cơ quan thanh tra đã giải quyết nhưng đương sự còn khiếu nại thì việc giải quyết được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại”.

Như vậy, khi có kết luận thanh tra thì người dân phải gửi đơn khiếu nại đối với Quyết định xử lý, hành vi của Trưởng đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra. Thủ trưởng cơ quan quản lý, thủ trưởng cơ quan thanh tra đã giải quyết nhưng đương sự còn khiếu nại thì việc giải quyết được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Theo quy định nêu trên, thủ trưởng cơ quan thanh tra, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã có kết luận hoặc quyết định xử lý về thanh tra có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Quy định này cũng tương tự như thẩm quyền giải quyết trong khiếu nại hành chính, đó là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị có quyết định hành chính bị khiếu nại thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai lên cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại.
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo