Vừa nghỉ hưu có phải đổi thẻ BHYT?

Tư vấn | 10:44 Thứ Hai ngày 02/04/2018
Tôi vừa được được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018. Đến ngày 1-2-2018 tôi nghỉ hưu theo chế độ. Như vậy, tôi có phải thực hiện đổi thẻ BHYT từ CC sang HT không?
 

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Theo BHXH Việt Nam, căn cứ Điểm 2 Khoản 7, Điều 1 của Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”; Điểm 2 Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13, quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp của bạn vừa là đối tượng hưu trí, nếu bạn có thẻ BHYT cấp trước đó theo đối tượng người có công với cách mạng, bạn được đổi thẻ BHYT theo đối tượng hưu trí, nhưng hưởng theo quyền lợi của đối tượng người có công với cách mạng có ký hiệu ghi trên thẻ BHYT là HT1.
Theo Tin Tức
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo