Góp ý cho dự thảo Đề án về công tác cán bộ, phục vụ Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Nhân sự | 07:02 Thứ Hai ngày 08/01/2018
(HNM) - Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo ban và các vụ của Ban Tổ chức Trung ương các thời kỳ cho dự thảo đề cương Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đây là đề án phục vụ xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” dự kiến trình tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

Dự thảo Đề án được xây dựng trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và những đề xuất, kiến nghị, đóng góp của 68 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và 60 ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trung ương. Dự thảo Đề án gồm 5 phần: Mở đầu; thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp đến năm 2030; đánh giá tác động khi thực hiện Đề án; tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị.

Đề án đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có các giải pháp, như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với điều kiện mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Đánh giá cao dự thảo Đề án, các đại biểu đã trao đổi, góp ý thêm nhiều vấn đề được đề cập trong dự thảo Đề án. Đáng chú ý, một số ý kiến đề cập về việc thu hút, trọng dụng người có tài; về công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu, cơ chế kiểm soát quyền lực; vấn đề trẻ hóa đội ngũ cán bộ; miễn nhiệm cán bộ không đủ năng lực và uy tín; công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo; chống chạy chức, chạy quyền…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cảm ơn, đánh giá cao các ý kiến đóng góp; chỉ đạo bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp thu, sử dụng để hoàn thiện dự thảo Đề án.

Dự kiến, sau hội nghị này, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sẽ xin ý kiến Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ý kiến của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương. Ban Chỉ đạo cũng sẽ tổ chức các cuộc hội thảo khu vực để hoàn thiện dự thảo. Đề án sẽ được trình Bộ Chính trị vào cuối tháng 3 và trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 vào đầu tháng 5 tới.
Quốc Bình
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo