Bộ Giao thông Vận tải thanh tra vụ ACV bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Nhân sự | 10:23 Thứ Sáu ngày 13/07/2018
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa công bố quyết định thanh tra đột xuất việc Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu.

Theo Quyết định số 1500/QĐ-BGTVT về việc thanh tra trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV về công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý, Bộ GTVT sẽ thanh tra trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý. Thời kỳ thanh tra từ đầu năm 2016 đến nay và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Đoàn Thanh tra Bộ GTVT cũng sẽ đánh giá đúng công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo quản lý đối với người đại diện phần vốn gắn với việc thực hiện trách nhiệm của chức danh lãnh đạo tại AVC.
 

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thành viên ACV.

Qua thanh tra, phát hiện, ghi nhận những ưu điểm để tiếp tục phát huy; đồng thời kiến nghị, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện; yêu cầu xử lý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý đối với vi phạm (nếu có). Nội dung thanh tra sẽ xem xét việc quy định nội bộ của AVC liên quan công tác bổ nhiệm, đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh vừa bổ nhiệm, đảm bảo các quy trình.

Những ngày qua, thông tin báo chí phản ánh nhiều việc Tổng Giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng ký bổ nhiệm cán bộ đồng loạt trước khi nghỉ hưu, theo Chủ tịch HĐQT ACV Lại Xuân Thanh, việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, người đại diện pháp luật của ACV không phải là quyết định cá nhân, mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp.

"Nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của ACV, các chi nhánh của ACV được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi ACV chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ ngày 1-4-2016. ACV cũng đã ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại Quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12-2016.

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong công tác quản lý điều hành đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ACV đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017”, ông Thanh cho biết.

Công tác rà soát, kiện toàn ACV được thực hiện từ tháng 6-2017 đến 3-2018. Sau nhiều lần xem xét, thảo luận, HĐQT ACV đã thông qua mô hình tổ chức mới của các cảng hàng không vào tháng 3-2018 và của khối các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan vào tháng 6-2018, với 301 đầu mối cần bổ nhiệm cán bộ quản lý trên tổng số hơn 9.500 người lao động của ACV.

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mô hình mới, trên cơ sở quy hoạch và cơ cấu tổ chức mới, ACV đã tổng hợp các đề nghị bổ nhiệm của đơn vị từ năm 2016, 2017 và các đề xuất điều động, bổ nhiệm mới trình HĐQT và Ban Thường vụ ACV xem xét quyết định.

Cũng theo ông Lại Xuân Thanh, trong tháng 4-2018 và tháng 6-2018, ACV đã bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi 15 trường hợp; Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch (đã được đề nghị từ năm 2016) 53 trường hợp và bổ nhiệm mới 36 trường hợp trong quy hoạch.

Các trường hợp bổ nhiệm mới hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo ACV căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình hoạt động của ACV giai đoạn 2016-2021.
Theo Đăng Sơn/Báo Tin tức
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo