Thiếu văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Xã hội | 06:27 Thứ Ba ngày 26/11/2013

(HNM) - Ngày 25-11, Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết 3 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp, Quyết định số 2369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn các tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp".

Từ khi Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực (ngày 1-7-2010), nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý lý lịch tư pháp trong đời sống xã hội của các cơ quan, tổ chức ngày càng được nâng lên. Tính đến ngày 1-7-2013, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tiếp nhận hơn 200.000 thông tin, trong đó có hơn 199.000 thông tin lý lịch tư pháp về án tích do Viện KSND tối cao, các sở tư pháp cung cấp. Trên cơ sở dữ liệu nhận được, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã lập hơn 77 nghìn bản lý lịch tư pháp cung cấp cho các đơn vị, cá nhân có yêu cầu để chứng minh cá nhân có hay không có án tích khi tham gia vào các quan hệ pháp lý.

Tuy nhiên, do thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành luật nên việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Hiện 43/63 Sở Tư pháp vẫn chưa có đủ số lượng biên chế làm công tác này.

Hà Phong
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo