Đồng ý về nguyên tắc tu sửa, nâng cấp, khắc phục hư hỏng một số tuyến đê

Xã hội | 21:10 Thứ Hai ngày 20/11/2017
(HNMO) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5788/UBND-KT cho ý kiến đồng ý về nguyên tắc đầu tư tu sửa, nâng cấp, khắc phục hư hỏng mặt đường một số tuyến đê trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, việc cải tạo, sửa chữa mặt đường đê đã hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đê phục vụ công tác phòng chống lụt bão, cũng như cho các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đề là cần thiết.

Đối với đoạn mặt đê hữu Hồng từ km101+300 đến km101+650, địa phận huyện Phú Xuyên, trước mắt UBND thành phố đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý xe quá tải đi trên đê, trên cơ sở đó báo cáo UBND thành phố phương án, biện pháp cải tạo, sửa chữa đảm bảo yêu cầu.
 

Mặt đường tại nhiều đoạn đê hữu Hồng khu vực ngoại thành Hà Nội cần được tu sửa.

Đối với mặt đường đê hữu Hồng một số đoạn gồm km8+200 đến k11+000 (huyện Ba Vì); km98+089 đến km100+795 (huyện Thường Tín); km115+000 đến km117+900 (huyện Phú Xuyên): Do khối lượng hư hỏng nhiều gây mất an toàn giao thông, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT lập hồ sơ đề xuất chủ trương dự án cải tạo, sửa chữa trên cơ sở tổ chức rà soát chi tiết trên toàn tuyến ở các vị trí hư hỏng mặt đường đê. Đồng thời kết hợp rà soát kế hoạch đặt hàng duy tu, sửa chữa hằng năm, tránh trùng lắp, đảm bảo hiệu quả đầu tư để trình UBND thành phố thực hiện năm 2018 – 2019.

Các đoạn đê còn lại theo đề xuất, đề nghị Sở NN&PTNT tiếp tục theo dõi, kiểm tra, rà soát để thực hiện duy tu, sửa chữa theo kế hoạch đặt hàng hằng năm... 
Minh Huệ
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo