Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Xã hội | 20:56 Thứ Năm ngày 12/07/2018
Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BNV vừa được Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Cụ thể, từ ngày 1-7-2018, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng thêm 6,92% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2018.
 

Ảnh minh họa.

Theo đó, công thức điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7-2018 như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2018 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2018 x 1,0692

Trên cơ sở công thức trên, mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2018 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc (đã làm tròn số) được tính như sau:

Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 1.846.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.974.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.786.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.910.000 đồng/tháng.

Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.768.000 đồng/tháng.

Thông tư 08 có hiệu lực từ ngày 15-8-2018, các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1-7-2018.
Theo Chinhphu.vn
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo