Việc xả lũ không ảnh hưởng đến tình trạng ngập lụt tại huyện Chương Mỹ

Xã hội | 08:47 Chủ Nhật ngày 05/08/2018
Để đảm bảo an toàn hồ chứa, từng bước đưa mực nước hồ chứa vận hành theo đúng quy trình liên hồ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các Nhà máy thủy điện xả lũ như sau: Hồ Tuyên Quang xả một cửa lúc 14 giờ ngày 4-8, hồ Hòa Bình xả một cửa lúc 8 giờ ngày 5-8, hồ Sơn La xả một cửa lúc 10 giờ 5-8.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, việc xả lũ thực hiện theo đúng quy trình vận hành liên hồ, đồng thời mực nước các sông hạ du các hồ đang thấp, do đó không ảnh hưởng lớn đến vùng hạ du.

Trước khi tiến hành xả lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các địa phương chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ và việc xả lũ từ các hồ chứa. Việc xả lũ không ảnh hưởng đến tình trạng ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
 

Nhà máy thủy điện Sơn La tiến hành mở 1 cửa xả đáy. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Lưu lượng nước về hồ Tuyên Quang bắt đầu tăng từ 730 m3/s (lúc 7 giờ ngày 1-8) lên 1.694 m3/s (lúc 11 giờ ngày 4-8). Theo dự báo, lưu lượng về hồ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Hiện mực nước thượng lưu hồ là 108,14m (lúc 19 giờ ngày 4-8), vượt mực nước cho phép là 2,94m.

Lưu lượng về hồ Lai Châu liên tục tăng từ 1.594 m3/s (lúc 9 giờ ngày 1-8) lên 5.254 m3/s (lúc 19 giờ ngày 4-8), dự báo lưu lượng về hồ tiếp tục tăng. Hiện mực nước thượng lưu hồ là 294,91m (lúc 19 giờ ngày 4-8), dưới mực nước cho phép 0,09m.

Lưu lượng về hồ Sơn La liên tục tăng nhanh từ 2.390 m3/s (lúc 7 giờ ngày 1-8) lên 12.536 m3/s (lúc 14 giờ ngày 4-8), dự báo lưu lượng về hồ tiếp tục duy trì ở mức cao. Hiện mực nước thượng lưu hồ là 200,22m (lúc 19 giờ ngày 4-8) vượt mực nước cho phép 2,92m.

Mực nước hồ Hòa Bình đang duy trì ở mức cao, mực nước thượng lưu hồ lúc 19 giờ ngày 4-8 là 106,04m; vượt mực nước cho phép 5,04m. Dự báo lưu lượng về hồ sẽ tăng nhanh trong những ngày tiếp theo.

Hiện mực nước các sông hạ lưu hồ Hòa Bình, Tuyên Quang đang ở mức thấp. Mực nước sông Đà tại Hòa Bình lúc 19 giờ ngày 4-8 là 13,25m (dưới báo động 1 là 7,74m); mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 19 giờ ngày 4-8: 3,88m (dưới báo động 1 là 5,62m); mực nước sông Lô tại Tuyên Quang lúc 19 giờ ngày 4-8 là 18,42m (dưới báo động 1 là 3,58m).
Theo THẮNG TRUNG (TTXVN/VIETNAM+)
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo