Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Tin quận, huyện | 17:17 Thứ Năm ngày 28/06/2018
(HNMO) - Chiều 28-6, Quận ủy Ba Đình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" và tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa VIII) về "Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở".


Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ, các cấp ủy Đảng của quận Ba Đình đã tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ gắn với thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TƯ đã làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước, tạo động lực để nhân dân đóng góp tích cực vào thực hiện và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận... Nhân dịp này, 31 tập thể của quận Ba Đình được khen thưởng về thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

* Cùng ngày, Quận ủy Hoàng Mai đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Nhân dịp này, Quận ủy Hoàng Mai đã tặng giấy khen cho 63 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết.

* Chiều 28-6, Huyện ủy Thanh Oai cũng đã tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đánh giá việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018. Tại hội nghị, Huyện ủy Thanh Oai đã khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết.
Thành Tâm-Hiền Thu-Quốc Bình
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo