Huyện Thanh Oai hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Tin quận, huyện | 09:33 Thứ Bảy ngày 04/08/2018
(HNMO) - Sau gần 2 ngày diễn ra, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh năm 2018 của huyện Thanh Oai đã hoàn thành tốt đẹp.
 

Tiểu đoàn bộ đội địa phương huyện Thanh Oai thực binh đánh địch đổ bộ đường không

Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Trong quá trình diễn tập, các lực lượng luôn nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới gắn với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương.

Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan quân sự, công an trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng và an ninh, việc xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến khu vực phòng thủ.

Sau diễn tập, huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn...

Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thanh Oai.
Hiền Phương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo